Home

เคยกินกันไหม "หวานเย็น" คำถามที่ชวนให้คิดถึงอดีต ในวัยที่กินอะไรก็อร่อย ถ้าอากาศร้อน ๆ แบบนี้ เด็กแถบบ้านนอกนั้นจะให้หาไอศกรีมกินให้หายร้อน ค่อนข่างจะเป็นไปได้อยาก แต่สิ่งที่ทำให้หายร้อนได้ ก็มี "หวานเย็น" นี่แหละ สำหรับบ้านไหนที่พอมีทุนซื้อตู้เย็นเป็นสมบัติส่วนตัวก็จะทำเอง ส่วนบ้านไหนที่ไม่มีตู้เย็น ร้านขายของชำก็จะทำไว้บริการ ด้วยราคาที่เด็กๆ พอจะหาซื้อได้

เมื่อสังคมเมืองได้กลืนกินพื้นที่ป่าให้ค่อย ๆ หายไปทีละน้อย จากชายเมืองกลายเป็นกลางเมือง ด้วยระยะเวลาที่ไม่นานนัก สัตว์ที่เคยอยู่ในป่า ต้องเปลี่ยนมาเป็นสัตว์เมือง หากปรับตัวได้ สังคมเมืองก็เกื้อหนุนให้ขยายเผ่าพันธุ์ หากปรับตัวไม่ได้ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าหน้าใหม่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็ย่อมจะสูญหายไป 

          รัฐบาลมอบ แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ "Echo English"  ให้ประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐ จากแนวนโยบายดังกล่าว ผู้อำนวยการสมชาย เชาว์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี จึงได้สะกิดผมเบาๆ ว่า ช่วยแนะนำครูในโรงเรียนให้ใช้งานโปรแกรม Echo English เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โจทย์นี้จึงต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน   

 ภาษา Go เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ ที่ทางบริษัท Google ได้พัฒนาขึ้นมา โดยใช้ลักษณะเด่นของภาษา C++ และ Python โดยการพัฒนาของพนักงานบริษัท Google ที่ใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งจากการทำงานมาพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ และได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากบริษัท ทำให้เกิดการส่งเสริมและเปิดให้นำไปใช้งานได้อย่างอิสระ

ตำแหน่งของครูในชั้นเรียนนั้นสำคัญมาก ต่อการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนที่หลากหลาย การสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนไป การยืน การเดิน หรือการนั่งของครู ส่งผลอย่างมากต่อการเรียนของนักเรียน